Omezení vjezdu do Smetanových sadů

Vážení rodiče,

ve dnech 2. (čtvrtek) a 3. (pátek) května proběhne rekonstrukce komunikace ve Smetanových sadech (vyfrézování a nový asfaltový koberec).

V uvedených dnech nebude možný vjezd do Smetanových sadů; vchod od ÚŠJ bude z bezpečnostních důvodů z Palackého ulice – i pro děti na stravu a školní družinu.

V uvedených dnech budou posíleny hlídky městské policie u vjezdu do Smetanových sadů z ulice Masarykova a na ulici Plačkov; děti budou moci vystoupit u Městského úřadu či na Plačkově.