Zahájení kroužků ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 10. 2022 zahajujeme činnost kroužků na základě Vámi odevzdaných přihlášek. Otevřeny jsou následující kroužky: badatelský, šikovné ručičky, florbal, judo, školní sbor, konzultace pro 9. ročník z M a Čj,  legohrátky, kulinářský, divadelní, logopedický, robotika. Kroužek robotiky z důvodu většího počtu žáků bude rozdělen do dvou dnů. Úterý od 14.00 – 15.30 h pod vedením paní učitelky Bc. Karolíny Szoctkové a ve středu od 14.00 – 15.30 h pod vedením pana učitele Ing. Petra Pokorného. Zařazení žáků do kroužku je plně v kompetenci vedení školy.

Z důvodů nízkého počtu zájemců se kroužek dřevoobrábění, v letošním školním roce 2022-2023, nebude otevírat.