Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené informace, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalosti, ale především o rozvíjení schopnosti samostatného logického uvažování. Takto je soutěž představená účastníkům na jejích webových stránkách.

Již během září probíhalo přihlašování do základního kola, které se konalo pouze on-line. Počet registrovaných soutěžících byl celkem 94 657 z 3 751 škol. Naše 2. ZŠ se v letošním roce zúčastnila jako jediná škola z Holešova, přihlásilo se 23 žáků. Do krajského kola postoupilo celkem 52 soutěžících, od nás to byli dva chlapci – Radim Ptáček ze 4. A., který se v základním kole umístil na 40. místě, a František Konečný z 5. A., který byl osmý. Bohužel, jsou situace, které v našem životě nemůžeme ovlivnit, a tak se krajského kola 4. 11. 2022 zúčastnil pouze František Konečný, který se z konečného počtu 39 dětí umístil na krásném 4. místě! 

Františkovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Krmencová