Den zdraví v 2. ZŠ Holešov

Dne 4. 11. 2022 jsme připravili pro žáky projektový den na téma zdraví, které nejen navazuje na učivo prvního stupně a rozvíjí předmět Výchova ke zdraví, ale prolíná se i plánem environmentální výchovy a preventivním programem školy.

Téměř všechny školy zařazují tuto moderní formu výuky přesto, anebo možná právě proto, že se neučí klasickým způsobem, neznámkuje se a nejsou vyučovány běžné předměty.  

Pro první až čtvrtou třídu připravily program na tři vyučovací hodiny paní učitelky se svými asistentkami. Čtvrtou hodinu děti předvedly ostatním spolužákům, co se naučily. A právě dovednost veřejně prezentovat svoji práci je jedním z cílů projektové práce. Viděli jsme tedy nejen básničky a písničky, misky se zdravými saláty a postery plné kreseb o zdravém a nezdravém způsobu života, ale také vážné zamyšlení nad zdravím dětí i dospělých. Například pokus se špinavýma a umytýma rukama a řešení významu stravy pro tvarování postavy již mírně překračovaly rámec prvního stupně základní školy. Nechybělo ani tvoření obrázků z ovoce a zeleniny a jejich populární ochutnávky. Preventivní aktivity před úrazy a nemocemi doplnilo Pět klíčů pro zdraví.

Pátou třídu jsme tentokrát přiřadili k druhému stupni a pro všechny pak připravili devět skupin, v nichž v pátečním dopoledni žáci pracovali. Předem si vybrali skupinu podle zaměření, které je zaujalo. Skupinky byly věkově smíšené, což nese určitou míru rizika pro organizaci a schopnosti zvládnout zadání a dokončit jej. Ukázalo se, že spolupráce napříč druhým stupněm není na naší škole problém. Svou práci, jejíž zadání připravili učitelé a asistentky, pak členové skupin prezentovali pro všechny ostatní.

Viděli jsme tak několik počítačových prezentací o tom, že „Normální je nekouřit“ a o nemoci AIDS. Ochutnali jsme zdravé jednohubky a poslechli si zkušenosti se zdravým vařením. Školu provoněly bylinkové čaje i čerstvě vyrobená levandulová mýdla. Všechny zaujalo předvedení správného rozcvičení celého těla pomocí strečinku, společně jsme doplnili kvíz o zdraví a tipovali jsme závěry zkoumání množství cukru v slazených nápojích. Scénka U lékaře – jak by to mělo být a jak to někdy vypadá doopravdy,  samozřejmě s nadsázkou a komickými situacemi, doplnila společné prezentace.

Praktické ukázky první pomoci připravily s jednou ze skupin v rámci dopoledního programu studentky Střední zdravotnické školy v Kroměříži s paní učitelkou Dobroslávkovou. Chtěl bych jim a i paní ředitelce školy poděkovat za spolupráci a vstřícnost při organizaci našeho projektového dne.

Věřím, že se žákům projekt líbil, což ověříme při hodnocení celé akce, a že měl především smysl pro jejich vzdělávání a byl podnětem pro další spolupráci mezi žáky, učiteli a asistentkami v celé škole.

Mgr. Zdeněk Ballnér