Máme skvělé učitele a patří jim velký dík!!!

Kdo by si nevzpomněl, že 28. březen tradičně patří svátku učitelů? Je to den, kdy se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský.
 
U příležitosti tohoto svátku v úterý znělka školního  rozhlasu uvedla moc pěkné blahopřání našim pedagogům od žáků naší školy, kterým bychom rádi poděkovali.
V odpoledních hodinách se ale poděkování za náročnou pedagogickou práci ujali holešovští představitelé města v čele s panem starostou Mgr. Rudolfem Seifertem a slavnostně předali ocenění v hlavním sále holešovského zámku. Za naši školu jsme nominovali paní zástupkyni Mgr. Hanu Hlobilovou a Ing. Petra Pokorného.Nejen jim, ale také všem ostatním učitelům i provozním zaměstnancům patří velký dík za poctivou a trpělivou práci, kterou, mnohdy nad rámec svých povinností, odvádějí a přejeme všem hodně radosti, co nejméně starostí, pilné a svědomité žáky,  pevné nervy, životní a pedagogický optimismus a stálé zdraví.

Mgr. Helena Moravčíková

 
Zkuste si otestovat, co vše víte o J. A. Komenském:

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/kviz-je-den-ucitelu-co-ne-vite-o-janu-amosu-komenskem_423274.html