O hanáckyho kohóta

Již po 25. se v kroměřížském Domě kultury konala soutěž O hanáckyho kohóta, která symbolicky uzavřela sérii pěveckých soutěží. Už z názvu je patrné, jaké písně si soutěžící museli přichystat. Jednalo se o dvě hanácké písně, které žáci zazpívali před odbornou porotou. Porota hodnotila opět více kritérií, kromě správné intonace a rytmu, bylo důležité porotu upoutat provedením písní a správným hanáckým hlasem. Přestože se jedná o velmi obtížnou soutěž, stále patří mezi ty nejnavštěvovanější. Dne 29. března se této soutěže zúčastnilo 50 soutěžících. Sešli se, aby ukázali, jak byli pilní a dokázali, že lidové písně zdaleka nepatří do starého železa. Této velké konkurence se nezalekli tři žáci naší školy: Jiří Přikryl (2. A), Tomáš Rygál (3. A) a Eliška Chvátalová (4. A), přestože nezískali umístění, rozhodně se v soutěži neztratili. Za jejich krásné výkony a reprezentaci školy jim patří velké poděkování.