Masopustní veselení ve školní družině

Hry, soutěže a rej masek, to vše se odehrálo ve školní družině při již tradičním karnevale, který pořádáme v tomto období, kdy se pomalu loučíme se zimou a vítáme jaro. Spousta krásných, masek, šťastný, upřímný smích dětí a úžasná atmosféra nás všechny nabyla energií, které sice děti mají na rozdávání, ale vytvořit si nějakou tu zásobičku, není nikdy na škodu. Dobré nálady, smíchu a šťastných dětí není nikdy dost.