Měření proudu a napětí v učebně fyziky

Dnes žáci 9. ročníku měřili elektrický proud v různých místech jednoduchého obvodu a elektrické napětí mezi koncovými body různých úseků. Úkolem bylo nejprve doplnit protokol, poté správně zapojit obvod, naměřit hodnoty proudu a napětí, dopočítat pomocí Ohmova zákona chybějící veličiny a správně určit jejich jednotky. Žáci využívali nově vybudovaný rozvod elektrické energie v učebně fyziky.