2. Vědecká konference pro nadané žáky

Přednášet už v osmi letech na univerzitě? Proč ne?! Nadaní žáci, kteří se dlouhodobě věnují badatelské činnosti, měli možnost prezentovat výsledky své práce na 2. Vědecké konferenci, kterou pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 44 různých témat, 4 prezentační sály a spousta nadšených žáků základních škol s hrdým pedagogickým doprovodem. Témata byla opravdu různorodá, zájem byl hlavně o přírodní jevy, historii, digitální technologie a matematiku. Naši školu reprezentoval žák 5. ročníku, František Konečný, s příspěvkem na téma Binární soustava. František si pro své publikum připravil i pracovní listy, které sám opravil, odpověděl na dotazy z publika a doplnil odborným výkladem – jako správný profesor. A o to právě šlo – vyzkoušet si roli přednášejícího na půdě univerzity, vzájemně se obohatit, inspirovat, motivovat a zažít pochvalu a uznání vrstevníků i odborné poroty. Děkujeme tímto Františku Konečnému i Mgr. Soni Tomčíkové, vedoucí práce, za odborný dohled.

Mgr. Monika Ministrová