Mikuláš na 2. Základní škole Holešov

Dne 5. prosince naši školu navštívil sv. Mikuláš se svou družnou. Na pomoc mu letos přišla velká spousta andělů, ale i čerti a jedna čertice. Během dopoledních hodin postupně zavítali do každé z tříd na prvním stupni, kde po zazpívání písniček či odrecitování básniček a říkadel, dostalo každé z dětí malou sladkou odměnu. Mikuláš se poté vydal i do blízké Mateřské školky na ulici Grohova, kde na ně již čekaly nejmenší děti. Ty pro ně měly nachystané velké množství písniček a básniček. Čerti se drželi zpátky a proto se vše obešlo bez slziček.

Děkujeme Mikuláši a jeho pomocníkům z 9.A a budeme se těšit zase příští rok.

pí. učitelka Lenka Janská a pí. as. Jana Hegerová