Ježíškova vnoučata

Na holešovskou tradici zpívání a vystupování pro seniory v předvánočním čase jsme tentokrát navázali i my, žáci a učitelé 2. ZŠ Holešov. Krátké pásmo koled a vánočních písní připravily děti ve sboru s paní asistentkou Krmencovou a také zazpívali žáci druhého stupně pod vedením pana učitele Ballnéra. Vystoupení doplnili nadaní žáci, kteří navštěvovali či navštěvují výuku ZUŠ. Zazněly tedy zpívané koledy, klarinet, flétna, klávesy i kytara.

Věřím, že jsme přispěli k navození příjemné atmosféry a potěšili všechny, kteří naše vystoupení viděli naživo, nebo je poslouchali v rozhlase, který v Centru pro seniory zprostředkoval přenos i pro ležící klienty tohoto zařízení. Přáníčka, která jsme přinesli s sebou, doplnily dárečky z kulturní komise města. Druhé vystoupení jsme měli o hodinu později v Domě pro seniory na Novosadech. I tady si s námi babičky a dědečkové zazpívali. Všem tedy ještě jednou pohodové Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.

Mgr. Zdeněk Ballnér