Naši žáci na pěveckých soutěžích

Jako každým rokem i letos se naše škola zapojila do regionálních pěveckých soutěží. Nejprve se uskutečnila soutěž O Hanáckyho kohóta, tato soutěž proběhla 20. února v Kroměříži. Zúčastnili se jí Daniela Menšíková ze 3. A a Jiří Přikryl ze 4. A, žáci zpívali dvě hanácké písně bez hudebního doprovodu. O dva týdny později (6. března) se v Bystřici pod Hostýnem konala soutěž O Hostýnskou píšťaličku. Do této soutěže se přihlásily Nikola Gregorová a Adéla Rygálová z 5. A. Tyto žákyně zase měly nacvičené dvě valašské písně bez hudebního doprovodu. Všichni žáci předvedli krásné výkony. Přestože neobsadili přední místa, byli oceněni čestným uznáním. Děkujeme všem za reprezentaci školy a doufáme, že jim radost ze zpěvu vydrží i nadále.