Návštěva Úřadu práce v Koměříži

Minulý týden navštívili naši žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Dvě pracovnice, které se dětí ujaly, je poutavou formou seznámily s problematikou budoucího povolání. Seznámily žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornily na nároky kladené během studia v daných oborech.

Po přednášce si žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.