Návštěva Úřadu práce v Kroměříži

Ve středu 25. 10. 2017 se žáci devátého ročníku vydali na Úřad práce v Kroměříži. Zde pro ně byla připravena prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Prezentace byla zaměřena na volbu budoucí profese, na volbu střední školy a studijního oboru. Žáci měli možnost získat podrobné popisy jednotlivých profesí, vyhledat studijní nebo učební obor, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném a vysokoškolském studiu. Byl jim představen Atlas školství a vysvětleno, jak se v něm zorientovat. Dále bylo každému žákovi umožněno počítačové testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání. Získali informace o přijímacím a odvolacím řízení, v neposlední řadě jim lektorky vysvětlily, jak vyplnit přihlášky. Byli také pozváni na Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, která se koná 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Domu kultury Kroměříž.

Mgr. Lucie Dvorníková