Návštěva z Regensburgu

8.června navštívila naší školu p. Michaela Vaňková z koordinačního centra TANDEM v Regensburgu. V rámci projektu Němčina nekouše realizovala v každé třídě od šestého do devátého ročníku animační program s cílem přiblížit žákům hravou formou německý jazyk. Aktivity, např. Wie geht es dir?, domino, dostihy, hledání obrázků k daným slovům, hledání známých výrazů v německých novinách a další hry, pomohly žákům upevnit a rozšířit aktivní slovní zásobu. Všichni, i žáci 6. ročníku, které čeká bližší seznámení se s němčinou až v sedmé třídě, si tohoto animačního programu užili.