Nový rok, předsevzetí a finanční gramotnost na 2. ZŠ Holešov

V rodinném kruhu jsme všichni přivítali nový rok prvního ledna, u nás ve škole jsme se na něj připravovali již v rámci finanční gramotnosti na konci loňského roku. Proč to? Ve sdělovacích prostředcích slyšíme neustále slovní spojení: nárůst inflace, zdražování cen různých komodit, provizorní státní rozpočet aj. Umí si vůbec naše děti pod těmito pojmy něco představit? Často si žijí spokojeně ve svém světě adolescentů, mají dostatek věcí nezbytných pro život, na vánoční nadílku se nezapomnělo, maminka a tatínek vše zaplatí. Pro většinu žáků je to samozřejmost, ale pro mnohé rodiče tomu tak vždy není.

Co jsme s tím udělali? Úplně na sklonku prosince si matematická sekce vyučujících připravila projektové vyučování zaměřené na zdokonalování se ve finanční gramotnosti. Šesťáci sledovali finanční náročnost kouření spolu s dopady na rodinný rozpočet a rozpočet státu ve vztahu k léčbě kuřáků. Využili jsme nově nakoupenou techniku ve škole – kalkulátory, notebooky pro práci v Excelu. Také jsme o problematice hodně diskutovali, zejména proč lidé kouří. Sedmáci se zaměřili na otázku výdajů za rodinný výlet, zda lze na nějakém výdaji ušetřit, porovnávali ceny, slevy. Osmáci a deváťáci měli vybráno nejaktuálnější téma a to spotřebu elektřiny ve vztahu k použitým spotřebičům, učivo propojili s fyzikou, informatikou a přehledně zpracovali do grafů, diskutovali o nejvýhodnějším nákupu.