Testování žáků 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 6. 12, 13. 12. a 20. 12. 2021 bude opět probíhat testování žáků antigenními testy dodanými z MŠMT. Žáci, kteří nebudou v den testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy. V případě pozitivy žáka nedojde k odchodu celé třídy do karantény, situaci bude řešit příslušná KHS Zlín.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost, tzn. mají:
– nejméně 14 dnů po plně dokončeném očkování – nutné doložit certifikátem
– po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – nutné doložit potvrzením o pozitivním PCR testu
– negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test ne starší 72 hodin, Antigenní test ne starší 24 hodin) – nutné doložit potvrzením z odběrového místa

Pokud se žák nepodrobí testování (a netýkají se ho výjimky), bude se moci účastnit prezenční výuky, ale bude muset mít po celou dobu výuky nasazený respirátor nebo zdravotnickou roušku.

vedení školy