O Hostýnskou píšťaličku

 Ve středu 14. 3. se konala tradiční pěvecká soutěž O Hostýnskou píšťaličku. Tato soutěž se snaží přiblížit krásy Valašska skrze písničky. Každý soutěžící má za úkol nacvičit dvě valašské písně a bez doprovodu je zazpívat před odbornou porotou. Je to úkol velice obtížný. Porota hodnotí čistotu zpěvu, udržení rytmu, ale i celkový dojem. Naše škola opět poslala své šikovné zástupce. Letos se této soutěže zúčastnili: Daniela Menšíková (2. A), Barbora Režná (5. A) a Tomáš Režný (6. A). Všichni zúčastnění si vysloužili slova uznání od přítomných porotců a Danielka Menšíková si odnesla krásné 2. místo s postupem. Děkujeme žákům za reprezentaci školy.