Svátek poezie v Tymy

Měsíc březen je v naší škole tradičně věnován poezii. V každé třídě proběhla třídní kola recitační soutěže, vítězové z těchto kol se předvedli ve školních kolech a ti nejlepší recitátoři z celé školy poté mohli porovnat své dovednosti s žáky ostatních škol v recitační soutěži Svátek poezie v Tymy Všetuly. Letos připadla tato soutěž na čtvrtek 15. března. Naši školu reprezentovalo 7 žáků: Monika Mlčáková (1. A), Lada Vaňharová (3. A), Patrik Večeřa (5. A), Barbora Režná (5. A), Vendula Gregorová (6. A), Ivana Pavelcová (7. A) a Oskar Conev (9. A). Mezi řadou skvělých recitátorských výkonů se naši žáci neztratili. V kategorii nejmladších žáků se na 2. místě umístila Monička Mlčáková. Diplom za pěkný přednes získala Lada Vaňharová a dvě 3. místa obsadili Vendula Gregorová a Oskar Conev. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.