Otevřeně o sexualitě s Mgr. Petrem Halamou

25. 10. 2023 žáci 8. a 9. ročníku interaktivní formou probírali v rámci projektového dne Bezpečí sexualitu. Pan psycholog formou skupinové práce zopakoval s chlapci i děvčaty stavbu pohlavního ústrojí. Mluvil s žáky otevřeně i o tom, jaké tělesné a duševní změny je v současnosti provází. Dále se zaměřil na otázku partnerských vztahů, kdy společně s žáky vytvořili vztahový kruh a jeho náležitosti. Hovořili o chození i opravdovém intimním vztahu. Poté – opět ve skupinové práci, s žáky vyhodnocovali rizika spojená s různými formami kontaktu ve znamení: víc hlav víc ví, aneb máme různé názory, umíme komunikovat. Na závěr pan Halama pohovořil o pohlavně přenosných nemocech a vyvrátil vědecky nepodložené sexuální orientace. Rovněž velmi kvalifikovaně zodpověděl různé dotazy žáků. Žáci byli aktivní, otevření k problematice, ujasnili si poznatky získané na internetu. Panu magistru Halamovi děkujeme za poutavý vhled do běžné životní problematiky, neboť se sexualitou jsme spjati od narození.

Mgr. Hana Hlobilová