Oznámení o konání doplňkových voleb členů z řad zákonných zástupců školské rady při 2. ZŠ Holešov

Doplňkové volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou  13. září 2022, od 15.00 – 17.00 hodin v rámci třídních schůzek. Děkujeme za dlouholetou a vynikající práci ve Školské řadě při 2. ZŠ Holešov paní Adéle Ševčíkové.

Volba 1 člena zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 14. září 2022.

Školská rada navrhla tyto kandidáty:

Bc. Monika Kučerová, Malá 46, 769 01 Holešov

Členové přípravného výboru byli zvoleni dne 25. 8. 2022:

Mgr. Andrea Kubálková       

Mgr. Soňa Tomčíková  

Dominika Pekařová