Pasování prvňáčků do řad čtenářů

Dne 19. června proběhlo v sala terreně holešovského zámku slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akci pořádá Městská knihovna Holešov v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti byly odměněny za absolvování projektu knížkou, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Děkujeme všem  paním knihovnicím za jejich práci, ochotu a vlídnost, kterou nám věnovaly v průběhu celého školního roku.