Podzimní tvoření z přírodnin

V duchu podzimu se nesl celý minulý týden. S dětmi jsme nasbírali při procházce v zámeckém parku kaštany, klacíky a nádherně vybarvené podzimní listy. Do sběru se zapojili i rodiče dětí a donesli oříšky, šípky a spousty kaštanů. Nejprve jsme si s nimi hráli – jako popelka – třídili jsme je, řadili, srovnávali a nakonec jsme z nich vytvořili přístřešky lesním skřítkům. A jak si děti představují podzimního lesního skřítka? Posuďte sami…

Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří se svými ratolestmi nasbírali mnoho plodin.