NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V KOMĚŘÍŽI

V pondělí 10. 10. navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Dvě pracovnice, které se dětí ujaly, jim poutavou formou vysvětlily problematiku budoucího povolání. Seznámily žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornily na nároky kladené během studia v daných oborech a také na předpoklady, které je nutné splnit.

Po přednášce se žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. L. Janská, třídní učitelka