Pomněnkový den – 25. 5. – Den pohřešovaných dětí

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983. Symbolem se stala pomněnka, anglicky forget-me-not (nezapomeň na mě). Česká republika si jej připomíná od roku 2004. 

V třídním projektu se děti z 1. A dozvěděly, co je to Pomněnkový den, a kterou květinou si den připomínáme. Pomocí her, scének a videa si osvěžily, jak se bezpečně chovat při kontaktu s cizí osobou, co dělat v případě, že se ztratí rodičům na veřejném místě, a zopakovaly si základní pravidla bezpečného chování.

Hlavním cílem tohoto třídního projektu bylo zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti prevence rizikového chování. Dětem se podařil tento den výtvarně zpracovat pomocí koláže pomněnek a siluet ztracených dětí.

Je důležité si uvědomit, že ať už se jedná o kterýkoliv den v roce, měli bychom myslet nejen na své blízké, ale mít oči a srdce otevřené i pro ostatní.

Mgr. Veronika Lejsková