2. ZŠ Holešov v Malé Evropě

Projekt Malá Evropa, do kterého se zapojila i naše škola spolu s dalšími organizacemi v Holešově, přispívá k podpoře sounáležitosti se státy Evropské unie. Každá organizace představila jeden z vybraných států a navázala tak na obdobné aktivity z roku 2004 a 2014. V pátek 31. 5. 2024 bylo tedy možno „navštívit“ stánek Španělska, Nizozemí, Slovenska nebo taky ten náš, který prezentoval Českou republiku.

Jistě nebylo možné představit všechno, a proto se naše aktivity zaměřily i na diváky a návštěvníky našeho stánku. Představili jsme unikáty ČR – vaření piva, kostku cukru nebo kontaktní čočky. Připravili jsme otázky o naší republice se zaměřením na památky UNESCO a u příležitosti letošních oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany i o jeho stopách v našich městech. Nechyběl ani kvíz o osobnostech Holešovska. Celý projekt byl zaměřen především na děti 4. a 5. ročníků, proto jsme zařadili i střelbu na brankáře s připomenutím hokejových tradic a lovení kaprů, které ocenily nejmenší děti. Náměstí E. Beneše totiž navštívily i děti z holešovských mateřských škol. Kdo chtěl, mohl se u nás také vyfotografovat v hanáckém kroji.

Část aktivit jsme připravili v rámci školního projektového dne nazvaného Smetana 2024. K nim patřila i taneční a hudební vystoupení. Na podiu se předvedli i naši páťáci, kteří zabodovali s prezentací Máme rádi Česko na soutěži, kterou před několika týdny pořádalo TYMY.

Poděkování si zaslouží nejen učitelé, mezi nimi především paní učitelka Zuzana Jarkovská, ale tentokrát i velmi aktivní žáci naší školy. Vystupovali na náměstí, připravovali mapy a otázky, pekli perníčky, které byly sladkou odměnou spolu s drobnými dárečky za splněné úkoly, pomáhali s přípravou i úklidem na náměstí, ale také dokázali řídit soutěže a kvízy pro děti i dospělé. V závěrečných společných tanečcích si zaskotačili spolu s ostatními chlapci a děvčaty z jiných škol. A o to také šlo. Ukázat, co umíme navzájem, poučit se i pobavit a taky zatleskat těm, kteří najdou odvahu a vystoupí pro ostatní.

Mgr. Zdeněk Ballnér