Poslední hodiny s Aminou

Tři roky jsme měli možnost komunikovat s dívkou z Nigérie – s Aminou, která nám pomáhala se zlepšovat v anglické konverzaci. Hodiny byly záměrně vytvářeny tak, aby žáci nejen mluvili, ale také se zdokonalovali v porozumění mluvené angličtiny. Zabývali se různými tématy (například Clothes, Food, Holidays, Entertainment, Family, School, Free time, Sports, My country,…). Při výuce s Aminou si děti také hrály hry, které zlepšovaly jejich gramatické znalosti.

V pondělí 14. 6. 2021 byla u nás Amina naposledy. Přestože dva poslední školní roky byly hodně ochuzené kvůli uzavření škol, čas strávený s ní byl pro nás všechny přínosem.

Jsme rádi, že jsme měli možnost poznat i jiný způsob výuky. Amině přejeme, ať se jí v další práci daří.