Výlet 3. A

V pondělí 7. 6. se 3. A vydala na dlouho očekávaný výlet. Moc jsme se na něj všichni těšili, protože to byla naše první akce mimo školu v letošním školním roce. Počasí bylo přímo ukázkové a my jsme společně strávili nádherné dopoledne v kroměřížských zahradách. Nejdříve jsme si prošli zahradu Podzámeckou, potěšili se se zvířátky a procházkou přes město jsme dorazili až ke Květné zahradě. Tady jsme se v rámci aktivit MAP zúčastnili vzdělávacího programu „Příběh Květné zahrady“. Náš průvodce Petr velmi poutavým vyprávěním přiblížil dětem vznik tohoto významného zahradního díla a poté nás zavedl do jeho samotného „srdce“, do rotundy. Ta nás všechny uchvátila nejen svým příběhem, ale také pořadem, který si pro nás pořadatelé akce připravili. Možnost pozorovat Foucaultovo kyvadlo, zařízení k demonstraci zemské rotace, pořízené z iniciativy kroměřížského gymnaziálního profesora, fyzika a astronoma Františka Nábělka, byl velkým zážitkem pro všechny zúčastněné. Jistě stejně velkou pozornost si zasloužilo hraní na zvonečky, hledání exotických zvířat na stěnách rotundy nebo Čtvero ročních období v podání zvonkohry Koshi.

Do školy jsme se vrátili všichni plní zážitků a nových informací. Děkujeme za krásný program, který nám téměř uzavírá 3. třídu a už teď se těšíme na další společný výlet.

 

Za 3. A Kateřina Krmencová