Předvánoční vinšování seniorům

Vánoce jsou svátky klidu a pokoje. Většinou při nich myslíme na ty nejmenší, aby si je co nejvíce užili. Je ale důležité myslet i na naše seniory, kteří mnohdy nemohou trávit Vánoce v rodinném kruhu.
Proto jsme se školním sborem v úterý 19. prosince navštívili holešovské Centrum pro seniory a zahájili tak jejich slavnostní den. Vánočními písněmi jsme všem přítomným navodili tu správnou sváteční atmosféru.
Odměnou nám byl vřelý potlesk a dojatý pohled posluchačů. I děti poznaly, že věnovat druhému chvíli svého času a potěšit jej, je ten nejcennější dar.
Děkujeme paní ředitelce Janě Šťastné za vlídné přijetí a je nám potěšením, že jsme naší návštěvou mohli zahřát srdce babiček a dědečků.