Připomenutí Dne Země

Přestože Den Země se oficiálně slaví 22. dubna, připomínali jsme si jej se žáky 4. A již 19. dubna a to přímo soutěžní formou. Hlavním organizátorem soutěžního, ekologického zápolení bylo Tymy – Středisko volného času v Holešově. Samotnému dnu předcházelo období přípravy, upevňování vědomostí a domlouvání strategií, jelikož třída byla rozdělena na družstva s vybranými kapitány. Celá akce se konala v prostorách střediska Tymy. Nejprve se žáci podívali na dva krátké dokumenty, v prvním viděli krásnou přírodu a spokojená zvířata, ve druhém zase špatné následky lidského působení na přírodu. Samozřejmě následovala debata o ochraně přírody, do které se žáci aktivně zapojili. Poté již vypuklo očekávané soutěžní zápolení. Každé družstvo dostalo lístek, do kterého se zapisovaly body, a vyrazilo. Celkem museli obejít šest stanovišť a splnit různé úkoly – přiřadit jméno ptáka k obrázku, poznat různé rostliny a živočichy, správně určit stopy zvěře, v přesmyčkách uhodnout názvy rostlin či bezchybně roztřídit odpad. Emoce byly velmi rozdílné, někteří to vzali s humorem, jiní byli občas zklamaní ze špatné odpovědi. Než došlo ke spočítání bodů, měli žáci za úkol napsat naší Zemi nějaké pěkné přání k tomu jejímu svátku. Přestože byla družstva nakonec ohodnocena konkrétním umístěním, nebylo to hlavním cílem této akce. Žáci se měli něco nového přiučit, užít si trochu zábavy a soutěžení, ale hlavně si uvědomit, že je v dnešní době opravdu nutné o přírodu pečovat a chránit ji.