Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Na 2. Základní škole jsme se v září zapojili do 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádaly Národný institut vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Tématem letošního ročníku bylo Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Dle typu školy a počtu žáků nám byla přidělena Spojená škola ZŠ a MŠ z Turčianských Teplic. Všichni žáci naší školy v rámci hodin výtvarné výchovy vyráběli záložky na motivy svého oblíbeného příběhu, a to libovolnými technikami. Děti se moc snažily, neboť věděly, že jejich výtvory obdrží jejich slovenské protějšky. Na konci října jsme na Slovensko odeslali zásilku s hotovými výrobky a drobnými dárky pro naši spřátelenou školu. Vzápětí i nám dorazil balíček ze Slovenska. Kromě krásných záložek jsme obdrželi i knihu o kraji kolem Turčianských Teplic. Jsme rádi, že jsme se do projektu zapojili, výměnou záložek totiž naše spolupráce se slovenskou školou nekončí. Dohodli jsme se na další, tentokrát vánoční výměně.