Proslov na slavnostním rozloučení s 9.A na zámku

Vážená paní ředitelko, milí spolužáci, vážení učitelé a hlavně drazí rodiče,

dnes jsme se tu setkali, abychom se rozloučili a zavzpomínali. Těch devět let na základní škole nám dalo hodně. Učitelé nás toho hodně naučili. Ze začátku to bylo jen čtení, psaní a počítání. A později věci jako kótování, grafické znázornění, sacharidy a spousta dalších znalostí, které v životě nejspíš k ničemu nebudou. Ale určitě si paní učitelky a páni učitelé zasloužíte naši vděčnost a poděkování za to, kolik úsilí a trpělivosti jste nám obětovali.

Také bych chtěla poděkovat svým spolužákům za spoustu krásných let, které jsme spolu prožili. Na prvním stupni jsme tak skvělá parta nebyli, ale v 6. třídě, kdy přišli někteří z okolních vesnic a po adaptačním kurzu, jsme se stali skvělým kolektivem, kterým jsme doteď. Občas jsme kolektivně spolupracovali i na věcech, které učitelský sbor zrovna moc netěšily, spíš naopak.

Nesmím také zapomenout na třídní výlety či exkurze s panem Kočím. Na těch jsme se vždycky pobavili i třeba něco nového dozvěděli. Na několika výletech jsme nebyli zrovna vzorní, ale my to nevzdávali. Zábava s naší třídou prostě vždycky byla, až už jsme byli kdekoliv.

Nakonec naše poděkování patří naší třídní, Lence Janské, že se o nás starala jako o vlastní, a že se z nás nezbláznila.

Na závěr chci popřát všem svým spolužákům hodně štěstí, ať se jim daří na středních školách a učilištích.

Ještě jednou Vám všem přítomným děkujeme, že jste si dnes na nás udělali čas a přejeme Vám hezký zbytek dne.

žáci 9.A