Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve 4. A

V průběhu 1. pololetí se prostřednictvím čtenářských dílen žáci seznámili s knihou Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové. Tato kniha shrnuje nejznámější pověsti, které se výborně hodí i do výuky vlastivědy. Žáci se poté rozdělili do skupinek, vybrali si jednu z pověstí a tu ze stavebnice lego zobrazili. Už při této činnosti rozvíjeli kromě skupinové práce i fantazii a schopnost vybrat z textu ty nejvýstižnější situace. Tímto však jejich práce nekončila. Ve speciálním počítačovém programu poté vytvořili vlastní pověst v komiksové verzi, tím si procvičili i své počítačové dovednosti. Celý proces tvorby komiksu je sice náročný, zejména na čas a komunikaci ve skupince, ale výsledek stojí za to.