Šaty patří na ramínko

Vyrábíme a jsme rádi spolu – i tak by mohla začít zpráva z projektového dne, který v září uspořádala 2. Základní škola ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. A kdo z naší školy se projektu zúčastnil? Přece naši nejstarší žáci, v současnosti čerství deváťáci. Práce jim šla pěkně od ruky. Bez rozdílu, zda výrobek vyráběl chlapec nebo dívka, si všichni zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří rovněž mistrům odborného výcviku, kteří žáky provedli celým technologickým postupem k úspěšnému cíli – zhotovení šatního ramínka. Naši žáci si zopakovali základní pracovní operace při obrábění dřeva, například rašplování, pilování, broušení i vrtání, a šatní skříň bude bohatší o jedno krásné, vlastníma rukama zhotovené olšové ramínko.

Mgr. Hana Hlobilová