Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Taktéž na 1. stupni proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci se během měsíce února pilně připravovali, aby předvedli co nejlepší recitátorské výkony ve třídních kolech. Nejlepší recitátoři ze třídy poté postoupili do školního kola. V tomto kole se soutěžilo ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Porotu jako obvykle tvořili vyučující z daných tříd a hodnotili dostatečnou hlasitost projevu, rychlost a celkový přednes básně. Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané a bylo pro porotu obtížné rozhodnout o vítězi. V 1. kategorii se na 1. místě umístila Lada Vaňharová (3. A), 2. místo obsadila Monička Mlčáková (1. A) a 3. místo získala Anetka Marčonková (3. A). Ve 2. kategorii rozhodla porota takto: 1. místo patří Elišce Chvátalové (5. A), 2. místo Barušce Režné (5. A) a o 3. místo se dělí Patrik Večeřa (5. A) a Nikolka Gregorová (4. A). Všem zúčastněným recitátorům velmi děkujeme za skvělé výkony.