Slavnostní pasování do řad čtenářů ve školní družině na 2.Základní škole

Ve čtvrtek 17. června pokleklo před krále a královnu 37 dětí ze školní družiny. Úmyslně píši dětí, jelikož letos jsme pasovali nejen prvňáčky, ale i druháčky, kteří v loňském roce pasováni být nemohli kvůli covidovým opatřením.  

V předešlých letech jsme se na pasování scházeli u krále a královny v jejich „skromném příbytku“ na holešovském zámku, letos jsme je pozvali i s jejich úžasnou asistentkou Haničkou na oplátku k nám na krásnou školní zahradu. Po samotném slavnostním aktu pasování děti složily slib, kterým se zavázaly, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklad a především je budou zvědavě otevírat a objevovat příběhy ukryté na jejich stránkách.

Celé slavnostní odpoledne panovala pohodová a veselá nálada, protože když se sejde parta super lidiček, tak to ani jinak být nemůže. Tímto všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme a už teď se těšíme na příští školní rok, kdy se zase budeme pravidelně vídat v knihovně.

Děkujeme.

Děti a vychovatelky ze školní družiny při 2. Základní škole Holešov.