Výchova ke ctnostem

Letošní školní rok si prvňáčci s paní učitelkou Úrubkovou pravidelně v průběhu celého školního roku povídali o „ctnostech“.

CTNOSTI jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás.

Výchova ke ctnostem je ucelený program, ve kterém se děti seznamují s lidskými hodnotami pomocí krásně barevných karet a různých aktivit. Tato ucelená metodika nabízí mnoho možností, jak dětem přiblížit hodnoty, o kterých je třeba běžně mluvit nebo je cíleně rozvíjet.  Práce s kartami usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobností dětí.

Jednotlivá témata a aktivity s nimi spojené jsme zařazovali pravidelně v rámci „komunitního kruhu“. Děti se seznámily s těmito ctnostmi: ODVAHA, SAMOSTATNOST, SEBEKÁZEŇ, POSPOLITOST, TRPĚLIVOST, SEBEDŮVĚRA, UPŘÍMNOST a CITLIVOST. Určitě si děti při společných povídáních na tato témata mnoho věcí uvědomily a věřím, že spousta věcí také zůstala uložena v jejich srdcích. A až bude třeba, jistě si během prázdnin a také v budoucnu vzpomenou, jak se hezky chovat sám sobě i k ostatním.

Za 1. A Mgr. Olga Úrubková