Soutěž ve zpěvu „O zlatého kosa Smetanových sadů“

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 jsme uspořádali 2. ročník soutěže ve zpěvu pro žáčky z 1. stupně naší školy. Nechtěli jsme jen vybrat nejlepší zpěváčky, ale také ukázat všem, že vystoupení před publikem se dá zvládnout. Zpívali tedy nadaní i nenadaní, sebevědomí i bázliví. Právě překonání trémy a strachu z vystoupení před větší skupinou diváků bylo skrytým cílem naší akce. Chlapci a děvčata to zvládli velmi dobře, a navíc jsme si společně zazpívali, až se naše stařičká budova otřásala v základech. Porota udělila čestná uznání třem soutěžícím, z nichž pro dva není čeština mateřským jazykem, a přesto to zkusili. Další umístění připojujeme tak, jak o nich rozhodla tříčlenná porota ve složení p. uč. Přikrylová, p. uč. Zacharová, p. uč. Ballnérová. Držíme palce všem, aby jim zpívání zpříjemňovalo nejen dny školní docházky, ale aby si dokázali zpívat v celém životě.         

Ballnér

1. kategorie 1. – 2. ročník:

  1. místo – Jáchym Jurášek z 2. B
  2. místo – Elena Olšáková z 2. A
  3. místo – Lucie Kolomazníková z 1. A

2. kategorie 3. – 4. ročník:

  1. místo – Amálie Jurášková ze 4. roč., Viktor Mikulčík ze 3. roč.
  2. místo – Jakub Chmela ze 3. roč. Julie Pallová ze 4. roč.
  3. místo – Ema Kolomazníková ze 3. roč., Elena Blahová ze 4. roč.

Čestné uznání:

Magdaléna Šustková z 1. B, Andrii Rogiv ze 3. roč., Valeria Voichischina ze 4. roč.