Soutěžíme v angličtině

Angličtinu se učíme na naší škole už od první třídy. Přestože mají malí žáčci angličtinu jen jednu hodinu týdně, naučili se toho už hodně. A protože se nejen rádi učí nová slovíčka, ale také rádi kreslí, uspořádali jsme soutěž „The best T-shirt designer“.  Děti při kresbě uplatnily nejen své výtvarné umění, zopakovaly si i anglická slova. Nejlepší tři soutěžící byli: Abbie Doleželová, Štěpán Maňásek a Radim Ptáček.

Žáci deváté třídy se zúčastňují každý rok okresního kola konverzace v anglickém jazyce. Letošní školní rok jsme se zúčastnili i v kategorii první, určené pro žáky šestých a sedmých tříd. Naši školu reprezentoval za první kategorii Adrian Ševčík ze 7.A a Michaela Jurčáková z 9.A ve druhé kategorii. Přestože tato soutěž patří mezi nejnáročnější, oba žáci si vedli velmi dobře. Adrian se umístil na čtvrtém místě a Míša i přes silnou konkurenci na místě sedmém. Oběma moc děkujeme za jejich náročnou přípravu na tuto soutěž.

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme další úspěchy