Spolupráce s policejní školou pokračuje

V měsíci březnu proběhl nejen pravidelný peer program pro žáky, ale ve spolupráci se zřizovatelem a policejní školou program Ochrana měkkých cílů pro všechny zaměstnance školy.

Program zaštiťovala paní lektorka PhDr. Soňa Svobodová, MBA. Přednášce předcházela prohlídka školy jako objektu s mnoha vstupy, které musí být zajištěny, dále prohlídka uspořádání tříd a kabinetů, kde se paní doktorka zaměřila na technické řešení vstupů včetně uzamykatelnosti.

Na prohlídku navázala přednáška s tematikou bezpečnosti, ochrany vlastního zdraví a životů zaměstnanců i dětí ve škole v krizových situacích vyvolaných živelními pohromami nebo agresivním chováním jedinců, doplněná spoustou zajímavých videí, třeba z poplachů na policejní škole nebo videem Policie ČR s názvem „Utíkej, schovej se a bojuj.“ Z přednášky si odnášíme spoustu zajímavých poznatků nejen pro profesní život, ale i ten soukromý.

Co říci závěrem? Buďme všímaví ke svému okolí, snažme si zafixovat i zdánlivě nepatrné drobnosti, svým nezájmem o dění nenahrávejme agresorům, v případě ohrožení přemýšlejme jako pachatel a zachovejme klidnou mysl. Ve škole na přednášku navážeme tradičním cvičným poplachem se zapojením složek IZS.