Srdce na dlani 2023

Představím Vám moje kolegy, pro které naši žáci hlasovali v anketě Srdce na dlani, jež pořádá každoročně Středisko volného času TYMY centrum Všetuly. Naši tři ocenění v pořadí dle počtu získaných hlasů:

Mgr. Bronislav Tobolič

Pan magistr pracuje na 2. Základní škole Holešov ve třetím školním roce jako učitel zeměpisu a tělesné výchovy, dále jako trenér dětí v župáncích, tedy jako trenér juda a florbalu. Organizuje účast žáků na soutěžích ve fotbale, atletice, šplhu a mnoha dalších. Podílí se na realizaci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož plnění koordinuje se všemi vyučujícími tělesné výchovy na naší škole. Pravidelně organizuje lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích pro žáky druhého stupně. Kurz se těší oblibě a někteří žáci se jej účastní opakovaně. V neposlední řadě je také vedoucím metodické sekce tělesné výchovy. Pan učitel se podílí na přípravě zeměpisných exkurzí a připravuje žáky na okresní kolo zeměpisné olympiády. Jeho práce si váží žáci i vedení, důkazem je výsledek této ankety.

Mgr. Vendula Frdlíková

Paní magistra pracuje na 2. Základní škole Holešov teprve prvním školním rokem. Je třídní učitelkou 1. B – třídy s rozšířenou výukou matematiky, logiky, anglického jazyka a osobnostního rozvoje. Neustále se věnuje dalšímu vzdělávání, zejména matematice Hejného, účastní se letní i zimní školy organizované Světem vzdělání pod vedením pana Ing. Blumensteina, člena neziskové a nezávislé organizace Mensy, jejímž cílem je práce s nadanými dětmi. Paní učitelka je milá a vstřícná, ale zároveň důsledná, ve třídě buduje pěkné klima. A pokud nás navštívíte a uvidíte, že děti na chodbách něco hledají, věřte, že si nehrají na „schovku“, ale luští různé úkoly v zákoutích naší budovy, které pro ně paní učitelka nachystala. Za celé vedení paní učitelce děkuji za příkladnou aktivní, kreativní a nikdy nekončící práci u našich prvňáčků. Přeji jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. A na závěr jedna hláška – hádanka – pro paní učitelku z kultovního filmu o dětech a jejich rodičích: „No vidíš, že to dokážeme i bez maminky.“

Mgr. Zdeněk Ballnér

Pan magistr pracuje na 2. Základní škole druhým rokem jako učitel matematiky, fyziky a hudební výchovy, která je jeho velkou láskou. Bohužel se nemohl zúčastnit předání ocenění, neboť se v rámci svého divadelního kroužku účastnil divadelní přehlídky Pohádková Kroměříž. Pan učitel se stal výbornou posilou našeho týmu, zaštiťuje na škole enviromentální výchovu jako koordinátor a v jejím rámci realizuje projektové dny, např. Den zdraví.

Mgr. Hana Hlobilová