Téma návykových látek v 8. A

Dne 5. 3. 2024 se v naší škole uskutečnil čtyřhodinový program s tématem Návykové látky. Tento program, který pro nás připravila Střední policejní škola Holešov, se týkal drog a návykových látek všeobecně. Dozvěděli jsme se spoustu informací, například na co se drogy dělí, z čeho se určitá droga vyrábí a jaké má účinky. A aby to nebyla jen přednáška, do programu byly zapojeny také pohybové hry, povídání a další aktivity. A to vše proběhlo anonymně, tedy bez přítomnosti jakéhokoli pedagoga z naší školy. Díky tomu jsme se mohli přednášejícím svěřit s jakýmikoli zkušenostmi bez obavy, že se dostanou k nepovolaným lidem. Velké poděkování za celou naši třídu patří Vojtovi a Matymu – studentům Střední policejní školy Holešov, za předání spousty nových informací a příjemně strávené dopoledne.

Za 8. A Jolana Krmencová