Vyrábíme pro maminky a babičky v rámci projektového dne

Sdílení dílen s osmáky v SŠNO v Bystřici pod Hostýnem připadlo letos na 8. března. Zaměřili jsme se opět na výrobu pěkného dřevěného výrobku, tentokrát s přidanou hodnotou jako poděkování pro naše maminky a babičky k MDŽ.

Mistři odborného výcviku jako vždy kladli důraz na přesnost, pečlivost, kvalitu ručního zhotovení výrobků, čemuž naše uspěchaná doba mnohdy nenahrává a nefandí. Za mne: ručně zhotovený bukový výrobek nás může provázet klidně celým životem.

A co jsme se dozvěděli o Mezinárodním dni žen? Žáci zalovili v mobilech a zjistili, že je to mezinárodní svátek, který vyhlásila Organizace spojených národů, a u nás v České republice je významným dnem. Proč ho slavíme? Máme rádi ženy, a ty neměly vždy stejná práva. Chlapi na tom byli líp. Podařilo se nám tak netradičně propojit občanskou výchovu s pracovními činnostmi.

Poděkování věnujeme vedení školy a mistrům SŠNO v Bystřici pod Hostýnem, kteří každoročně umožňují osmákům a deváťákům návštěvu svého pracoviště pro odborný výcvik studentů.

Mgr. Hana Hlobilová