Testování žáků

Dne 1. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 2. – 9. ročníku

2. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. ročníků

6. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1.  – 9. ročníku

9. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. – 9. ročníku

Netestují se:

  • řádně očkovaní žáci (doložit potvrzením)
  • žáci, kteří prodělali nemoc COVID-19 a od prodělání nemoci neuběhlo 180 dnů (doložit potvrzením)
  • žáci, kteří se prokáží negativním testem z odběrového místa

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Testovaní a očkovaní žáci po dobu výuku nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest, nasazují si ji pouze ve společných prostorech.

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a není očkované, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.

Možnost vlastního testu!