Prázdniny za dveřmi, ale my v plném nasazení u ponků!

Ani nevlídné počasí červnového úterního rána, kdy bouřilo a lilo, naše deváťáky neodradilo od   cesty za poznáním a načerpáním nových pracovních zkušeností.

I pan řidič autobusu se divil, kam jsme se v tomto nečase vydali. Naše kroky vedly do SPŠN v Bystřici pod Hostýnem, abychom si, jako každý předchozí rok, vyrobili něco pěkného a praktického ze dřeva. A co to bylo letos? Dřevěná poštovní schránka. Naši pomocníci, mistři odborného výcviku, nám vše ukázali, pečlivě nás vedli a trpělivě nás upozornili, když se při práci vloudila nějaká drobná chybička. Konec školního roku jsme si společně užili, zasmáli se a na zpáteční cestě do Holešova nás i sluníčko zahřálo.

Letos 9.A opouští půdu 2. Základní školy, kde jsme strávili léta radosti, drobných zaškobrtnutí a kamarádství. Na vše budou rádi po letech vzpomínat.

Milí deváťáci, snažte se úspěšně vykročit do „dospěláckého“ života a staňte se dobrými odborníky ve zvolené profesi.

Mgr. Hana Hlobilová
vyučující matematiky a pracovních činností