Tonda obal na cestách

Těsně před Vánoci jsme získali termín pro uskutečnění besedy a výstavy o třídění odpadu. Naše děti mají už spoustu informací díky každoročním Dnům Země, které pořádá město Holešov ve spolupráci s Technickými službami Holešov. Podle starého rčení je ale opakování matka moudrosti, a proto jsme pozvali lektory z organizace Eko-kom, a.s., která besedy pro žáky škol zajišťuje už řadu let. Žáci i učitelé hodnotili besedu jako výborně připravenou. 

Ve škole žáky ke třídění odpadů vedeme každodenními činnostmi, opakovanými sběrovými akcemi i jednorázovými projekty a projektovými dny. Pro žáky 1. až 5. ročníku byla tedy středa 21. 12. 2022 ve znamení třídění a recyklace odpadů. Věřím, že to není zbytečné narušení klasické výuky, protože dovednost nakládání s odpady bude potřebná nejen dnes, ale především v budoucnosti naší a našich dětí.

Mgr. Z. Ballnér