Tři králové ve školní družině

Svátkem Tří králů nastal čas odstrojení vánočních stromečků a odstranění vánoční výzdoby, a proto jsme ji s dětmi ze školní družiny nahradili novou. Tvoření jsme si moc užili.