Třídní kola Spelling Bee

Na konci října se uskutečnila třídní kola soutěže Spelling Bee. Také letošní školní rok soutěžili všichni žáci ze třídy páté až deváté. Vítězné trojice postupují do školního kola. A kteří to jsou? Z páté třídy: M. Čechák, L. Vaňharová a D. Krutil, ze šesté třídy N. Gregorová, A. Sonntagová a V. Pavelcová, ze sedmé třídy P. Večeřa, T. Balážová a T. Dědičíková, z osmé třídy V. Gregorová, B, Němečková a M. Trnčáková  a z deváté třídy se školního kola zúčastní I. Pavelcová, G. Solařová a A, Brázdilová. Všem přejeme, aby si i školní kolo užili v pohodě a odvedli co nejlepší výsledky.