Ukázkové hodiny na I. stupni

7. 3. 2019 a 14. 3. 2019  (7.55 – 10.40)

časový rozpis výuky

 1. hodina 7.55 –   8.40
 2.
hodina 8.50 –   9.35
 3.
hodina 9.55 – 10.40

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste byli na Vámi zvolené vyučovací hodině ve třídě vždy na začátku, a umožnili tak nerušený průběh ukázkových bloků.

1. A Český jazyk (1. + 2. h) My jsme žáci prvňáčci, ve škole máme legraci. Stačí nám jen chvilenka na ta všechna písmenka.
Matematika (3. h) Plus a mínus, to je hraní, žádné těžké počítání. S číslicemi kouzlíme, výsledek hned povíme. Přijďte mezi nás, strávit pěkný čas.
2. A Český jazyk (1. h) Přijďte se k nám podívat, vše se budeme snažit ukázat. Rádi Vás uvidíme ve čtvrtek v naší třídě!
Matematika (2. h) My jsme žáci 2. A, učí nás Zacharová, šikovní jsme velice, učíme se číslice.
Anglický jazyk (3. h) Angličtina, ta je fajn, trávíme s ní rádi time. Písničky i slovíčka, to je pro nás hračička.
3. A Český jazyk (1. h) Třetí třída – devět let, radost na nás pohledět, český jazyk – všechna íčka, vlezou se nám do malíčka.
Anglický jazyk (2. h)  
Matematika (3. h) Chcete umět násobit? Přijďte s námi závodit! Nebojte se, žádné strachy, přijďte mezi nás, naučíme to i vás.