Výchovně-vzdělávací program Krakov – Vělička

Krakov a Vělička

Dne 17. 6.  2019 jela celá naše třída 8. A na poznávací exkurzi do Polska – Krakova a solného dolu Věličky. Autobusem jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách. Jako první jsme se vydali do solného dolu, kde jsme byli až 135 metrů pod zemí. V dole jsme strávili asi dvě a půl hodiny s polskou průvodkyní. Měli jsme i tu možnost ochutnat pravou sůl v dole. Až jsme Věličku opustili, jeli jsme asi půl hodiny do Krakova. Tam jsme viděli hrad Vavel, řeku Vislu a Jagelonskou univerzitu.

Bylo krásné počasí, takže se výlet skvěle vydařil. Domů jsme se vrátili kolem dvacaté druhé hodiny. Všichni si výlet velmi užili.